Veiligheid voorop...

Vanwege de unieke eigenschappen van Decodeck® kunnen wij trouwens van een zeer veilig product spreken:

  • Decodeck® heeft een hoge slipweerstand, ook in natte toestand ...
  • Splintervorming en splijten is uitgesloten...
  • Geen uitstekende schroeven in het oppervlak (onzichtbare bevestiging)...
  • Geen chemische producten nodig voor de oppervlaktebehandeling ...
  • 1
  • 1
  • 1